Faalangsttraining

Wat is faalangst?

Faalangst is een specifieke vorm van angst, die gebonden is aan een taak. Wanneer je hier last van hebt kan dit plaatsvinden op zowel cognitieve, lichamelijke en gedragsmatige gebied in een situatie waarbinnen, zoals de persoon dat zelf ervaart, een prestatie geleverd moet worden. Voor de persoon wordt deze om de een of andere reden belangrijk geacht en schat de kans op mislukking als reëel in. Het gaat hier dan om negatieve faalangst, waarbij mensen door hun spanning en angst gevoelens slechter gaan presteren dan hij /zij in feite kan. Dit noem je ook situatie gebonden angst. Faalangst is geen karakter trek of persoonlijkheid kenmerk, maar de resultante van een aantal geleerde denkstappen, die iemand doorloopt. Als het falen vaak voorkomt, heeft dat negatieve invloed op iemands zelfbeeld. Er zijn drie soorten faalangst te onderscheiden: faalangst voor schoolse taken: bijvoorbeeld, een scriptie schrijven, een proefwerk maken. Faalangst voor sociale taken: bijvoorbeeld een spreekbeurt moeten houden voor een groep. De angst om dan moeilijk uit je woorden te kunnen komen. En de faalangst voor competitieve en motorische taken, bijvoorbeeld meedoen aan een sportwedstrijd. Vrijwel altijd heeft de angst te maken met iets wat men in zijn verleden heeft meegemaakt. Vaak meerdere malen, soms een enkele keer.
Faalangst blijkt vaak op te treden als men iets moet doen voor een ander, die met zijn of haar normen kijkt en luistert en beoordeelt en veroordeelt. Veel mensen blijken geen faalangst te hebben als ze alleen zijn, als ze iets voor zichzelf opschrijven, tekenen, zingen, etc. Ook blijkt faalangst nauw samen te hangen met de angst voor kritiek. Waarbij men ook bang is omdat men niet weet hoe daarop te reageren. Volwassenen en kinderen kunnen werkelijk op van alles kritiek hebben; op je uiterlijk,je kleding,je manier van praten, de kleur van je haar, hoe je een hand geeft. Wat de een mooi vindt kan de ander afschuwelijk vinden. Achter al die goedkeuringen of afkeuringen zitten duizenden normen en waarden.


Kenmerken van Faalangst:

Op cognitief gebied: de persoon heeft allerlei belemmerende gedachten over zichzelf. Allang van te voren spelen allerlei belemmerende gedachten door het hoofd van degene die faalangst heeft, een gedachte kan zijn: ik kan het niet, ik haal het toch niet binnen de tijd.. Hiermee bedoel ik dat de mensen zich over de hele linie op een of meerdere gebieden, als minder ziet dan zij in werkelijkheid zijn. Dus zij denken minder te weten, minder handig te zijn, of er minder leuk uit te zien dan de werkelijkheid is. Dit gaat vaak samen met dagelijks tientallen malen negatieve opmerkingen tegen zichzelf maken, waarbij de kans groot is dat het lichaam en de hersenen minder goed gaan functioneren, waardoor zelfs iets mislukt wat in ontspannen toestand wel zou lukken, men heeft bijvoorbeeld geen antwoordt op een vraag, terwijl men het antwoordt wel weet.
Sociale faalangst komt voort uit angst om op sociaal gedrag afgewezen te worden of negatief beoordeeld te worden door groepen die belangrijk voor hun zijn. Bijvoorbeeld je vrienden, klasgenoten en ouders. Een van de basisbehoefte van mensen in groepen is erbij willen horen, aanvaard en gerespecteerd te worden.

Van motorische faalangst is er sprake als je zo bang bent fouten te maken bij het uitvoeren van lichamelijke handelingen, dat de vaardigheid geblokkeerd raakt. Deze angst kan optreden bij bijvoorbeeld sport, tekenen, handvaardigheid. Kinderen en volwassenen blijken veelal niet meer zo veel plezier aan de sporten te beleven, zodat na verloop van tijd vaak de sport ook niet meer beoefent wordt.
 

Zijn er speciale persoonskenmerken om in aanmerking te komen voor faalangst?

Kinderen en volwassenen die aan faalangst leiden zijn vaak zeer aardig en vriendelijk, geduldig en beleefd, dikwijls ook uit angst om niet aardig gevonden te worden. Vaak durven ze niet te laten merken dat ze ergens anders over denken. Ze zijn vaak gericht op het negatieve van zichzelf, als zij een fout maken dan is dit meteen een stomme fout. Als een ander een fout maakt dan is dit een foutje. Ze kunnen complimenten niet verdragen en nemen ze ook niet aan. De faalangstige lijken door twee verschillende brillen te kijken, een bril die verkleint en een bril waardoor alles groter wordt. Bij een ander lijken ze vooral het goede te zien en vergroten dat en bij zichzelf zien ze de positieve dingen door een verkleinglas die zijn gewoon en niet de moeite waard. Het blijkt dat veel kinderen en volwassenen de neiging hebben zich te vergelijken met de besten op een bepaald gebied. Als ze iets minder zijn hebben zij het gevoel dat ze ontzettend veel minder zijn.
Lichamelijke reacties voor volwassenen en kinderen met faalangst is zweten, rode kleur krijgen, veel naar het toilet moeten,hartkloppingen,maagklachten,overbewegelijk zijn: friemelen of wiebelen niet stil kunnen zitten, stotteren, hyperventilatie, snel ademhalen of diep zuchten, zenuwtrekjes, darmklachten en hoofdpijn.

Gedragsmatig zijn de volgende reacties waarneembaar: bij jongeren gaan ze vaak chaotisch te werk, ze studeren te detaillistisch, onderbreken hun werk steeds en dwalen af.

Uit een onderzoek blijkt dat tien tot dertien procent van alle jongeren tussen de twaalf en veertien jaar last hebben van faalangst. Meisjes blijken er gemiddeld meer last van te hebben. Onderzoek van het KPC groep (katholiek Pedagogisch centrum wees uit dat 24 procent van alle eindexamen jongeren last heeft van examen vrees, een speciale vorm van faalangst.
 

Faalangst “Luna”voor wie?

Voor kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 9 jaar. Of voor kinderen in de leeftijdscategorie van 9 t/m 12 jaar. Zij hebben de volgende kenmerken:

 • Zij willen alles goed doen.
 • Zij hebben weinig zelfvertrouwen.
 • Zij zeggen steeds tegen zichzelf dat ze het niet kunnen.
 • Zij kunnen door twee brillen kijken.
 • Zij blokkeren bij toetsen, spreekbeurten,etc.
 • Zij staan langdurig onder spanning/stress.
   

Faalangst “Luna” de aanpak

Na aanmelding van een kind volgt er een intake gesprek met de ouders en het kind samen.
De doelen die voor het kind belangrijk zijn om te leren worden opgesteld in een behandelplan
en tijdens de training wordt hier aangewerkt door het kind. Het kind krijgt een eigen map met daarbij verschillende huiswerkopdrachten die zij met de ouders, vrienden kunnen oefenen.
De faalangsttraining bestaat uit 10 sessies van 1,5 uur.
Na 2 trainingsbijeenkomsten zal er een voorlichting bijeenkomst voor de ouders worden gehouden. Na 5 trainingsbijeenkomsten vindt er een tussenevaluatie gesprek met de ouders plaats. Het wordt afgesloten met een evaluatie gesprek met de ouders en /of leerkracht.


Faalangst “Luna” de training

Er zal gedurende de training aandacht besteed worden aan:

 • Hoe stel je je zelf voor.
 • Het herkennen van angst.
 • Hoe herken je een blij gevoel.
 • Hoe herken je een verdrietig gevoel.
 • Anders leren te denken,
 • Verschillende oplossingen kunnen bedenken,
 • Herkennen van lastige situaties.
 • Er zullen ontspanningsoefeningen en mindfullness oefeningen gegeven worden tijdens de training.


Kosten Faalangst “Luna” de training

Na aanmelding (Intakegesprek + dossierinformatie)

  1 observatie in de klas
  Trainingsbehandelplan

10 trainingsbijeenkomsten met tussenevaluatie, eindverslag en afrondend gesprek.
Training E495,- inclusief materiaal, limonade en tussendoortje.


Locatie: Sandwijk 53 Amsterdam

Tevens kan de faalangsttraining ook in samenwerking met de school gegeven worden.
Prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten.
Het is mogelijk de faalangsttraining te vergoeden uit het “rugzakje” (in samenwerking met de school ) of uit Persoons Gebonden Budget.

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van Spelbegeleiding Luna.

Spelbegeleiding Luna
Petra Bensdorp - Lubbers
Sandwijk 53,1035 LA Amsterdam
T/F 020 633 45 53, M 06 305 75 000
E: info@spelbegeleidingluna.nl
www.spelbegeleidingluna.nl