Welkom bij Spelbegeleiding Luna

Spelbegeleiding “Luna” is een praktijk voor kinderen die iets extra’s kunnen gebruiken in hun leven. In mijn praktijk begeleid ik kinderen d.m.v spelbegeleiding, therapie en trainingen. Om elkaar beter te leren kennen zal er een intake gesprek plaats vinden. Hierin zal besproken worden wat de sterke kanten van het kind en het gezin zijn. Samen kijken we naar de situatie die ontstaan is. Er wordt gekeken op welk gebied er hulp geboden kan worden en wat uw verwachtingen ten aanzien van de hulpvraag is. Met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar kan er gekozen worden om in de spelkamer te komen spelen. Wanneer er psychologisch onderzoek moet plaats vinden, dan werk ik samen met andere psychologen en orthopedagogen.

Spelbegeleiding Luna’s aanbod:

 • Spelbegeleiding.
 • Speltherapie.
 • Sociale vaardigheidstrainingen.
 • Faalangst trainingen.
 • Mindfulness oefeningen & ontspanningssessies.
   

Spelbegeleiding Luna door wie?

De spelbegeleiding, speltherapie en trainingen worden gegeven door Petra Bensdorp-Lubbers. Ik ben vanaf 1988 volledig bevoegd Montessori leerkracht en werkzaam in het basisonderwijs. Ook ben ik internbegeleider op de Montessori school Maas-Waal en werk ik met rugzak kinderen. Ik heb de opleiding Spelbegeleiding HBO bij de Contract Groep Holland (Hogeschool InHolland te Diemen) gevolgd en afgerond. Tevens heb ik de opleiding voor Speltherapie aan de Hogeschool Inholland gevolgd en afgerond.  Als spelbegeleidster heb ik stage gelopen bij het medisch kinderdagverblijf De Kleine Prins in Purmerend. Als speltherapeute heb ik stage gelopen bij de Opvoedpoli. Tevens heb ik voor dit bedrijf op freelance basis trainingen opgezet en gegeven samen met een orthopedagoge. Mijn belangstelling voor kinderen die iets extra nodig hebben is altijd aanwezig geweest, door gebruik te maken van verschillende technieken zie je dat een kind zich kan richten op zijn probleem en zich spelenderwijs zijn problemen kan uitspelen. Door ontspanningsoefeningen en mindfulness oefeningen te geven zie je dat het lichaam ontspant en gedurende de trainingen het kind minder stressvol wordt.


Opleidingen

 • Gemeentelijke Pabo 1985
  Afdeling: Montessori
 • Volledig bevoegdonderwijzer 1988
 • Afdeling: Montessori
 • Certificaat zorgverbreding lezen
 • Styling 1995
 • Diploma middenmanagement 1998
 • Internbegeleider 1999
 • Certificaat ADHD-PDD 2000
 • Cursus pedagogisch-didactisch onderzoek bij het jonge kind 2000-2001
 • Opleiding voor speltherapie 2003
 • Opleiding voor spelbegeleiding 2004-2006
 • Studiedagen protocol dyslexie 2006
 • Studiedagen beginnende geletterdheid 2007
 • Taal-denk gesprekken 2008
 • Kanjer training 2008
 • Sijs sociale vaardigheidstraining 2009
 • Ontwikkelingspsychologie UVA  2009 (module)
 • Psychopathologie UVA  2010 (module)
 • Opleiding speltherapie Hoge school Inholland 2010-2011

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van Spelbegeleiding Luna.

Spelbegeleiding Luna
Petra Bensdorp - Lubbers
Sandwijk 53,1035 LA Amsterdam
T/F 020 633 45 53, M 06 305 75 000
E: info@spelbegeleidingluna.nl
www.spelbegeleidingluna.nl