Social vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining “Luna” voor wie?

Voor kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 9 jaar. Zij hebben de volgende kenmerken:

 • Zij zijn onzeker
 • Zij hebben weinig zelfvertrouwen.
 • Zij worden gepest
 • Zij durven geen nee te zeggen
 • Zij staan langdurig onder spanning/stress.
 • Zij zijn vermoeid.


Sociale vaardigheidstraining “Luna” de aanpak

Na aanmelding van een kind volgt er een intake gesprek met de ouders en het kind samen.
De doelen die voor het kind belangrijk zijn om te leren worden opgesteld in een behandelplan en tijdens de training wordt hier aangewerkt door het kind. Het kind krijgt een eigen map met daarbij verschillende huiswerkopdrachten die zij met de ouders, vrienden kunnen oefenen.
De socialevaardigheidstraining bestaat uit 10 sessies van 1,5 uur.
Na 2 trainingsbijeenkomsten zal er een voorlichting bijeenkomst voor de ouders worden gehouden. Na 5 trainingsbijeenkomsten vindt er een tussenevaluatie gesprek met de ouders plaats. Het wordt afgesloten met een evaluatie gesprek met de ouders en /of leerkracht.


Sociale vaardigheidstraining “Luna”

Er zal gedurende de training aandacht besteed worden aan:

 • Hoe stel je jezelf voor.
 • Om de beurt praten.
 • Ik wil iets anders spelen.
 • Het antwoordt is nee.
 • Omgaan met boosheid.
 • Anders leren te denken,
 • Verschillende oplossingen kunnen bedenken,
 • Herkennen van lastige situaties.
 • Er zullen ontspanningsoefeningen en mindfullness oefeningen gegeven worden tijdens de training.


Kosten sociale vaardigheidstraining “Luna”

Na aanmelding (Intakegesprek + dossierinformatie)

  1 observatie in de klas
  Trainingsbehandelplan

10 trainingsbijeenkomsten met tussenevaluatie, eindverslag en afrondend gesprek.
Training E495,- inclusief materiaal, limonade en tussendoortje.


Locatie: Sandwijk 53 Amsterdam
Tevens kan de sociale vaardigheidstraining ook in samenwerking met de school gegeven worden.
Prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten.
Het is mogelijk de sociale vaardigheidstraining te vergoeden uit het “rugzakje” (in samenwerking met de school ) of uit Persoons Gebonden Budget.
 

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van Spelbegeleiding Luna.

Spelbegeleiding Luna
Petra Bensdorp - Lubbers
Sandwijk 53,1035 LA Amsterdam
T/F 020 633 45 53, M 06 305 75 000
E: info@spelbegeleidingluna.nl
www.spelbegeleidingluna.nl