Speltherapie ‘Luna’

Wat is cliëntgerichte speltherapie.
Cliëntgerichte speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel als middel wordt gebruikt om het kind vooruit te helpen in zijn of haar vastgelopen ontwikkeling. Door middel van speltherapie kan de cliënt gebeurtenissen verwerken, psychosociale moeilijkheden en emotionele blokkades mogelijk in therapie oplossen en overwinnen. Waardoor er een optimale groei en ontwikkeling bereikt kan worden.
De speltherapeutische relatie is gebaseerd op een cliëntgerichte empatische basishouding van de therapeut. De speltherapeut heeft een positieve houding waarbij zij de cliënt onvoorwaardelijk accepteert en zich daarbij richt op het herstellen en versterken van de eigen vermogens van de cliënt.

In de spelkamer wordt een veilige, vrije situatie gecreëerd, waar de cliënt de gelegenheid krijgt om door middel van het spel zijn of haar gevoelens te uiten, zijn gedachte te verwoorden en de opgedane ervaringen te verwerken. Om vervolgens deze ervaringen mee te nemen in zijn eigen leefwereld.

Door de opgedane ervaringen op gedrag, expressie en controle mogelijkheden kan er een verandering optreden in de ontwikkeling. De speltherapeut richt zich op het kind wat is aangemeld en betrekt ook de personen uit het cliëntsysteem, die voor de behandeling belangrijk zijn in de begeleiding. Dit zijn de ouders en de wettelijke vertegenwoordigers van een kind/en of anderen die direct betrokken zijn bij de cliënt. Denk daarbij aan de leerkracht van het kind.


Wanneer wordt speltherapie gegeven:
Speltherapie wordt gegeven als het kind in zijn ontwikkeling mogelijke blokkades heeft op psychosociaal gebied. Het kind kan emotionele problemen ervaren en dit zou samen met een therapeut onderzocht kunnen worden om te kijken of de problematiek door het kind verwerkt kan worden. Ook wordt er gekeken of er op dit moment genoeg draagkracht bij het kind en de ouders aanwezig is om de therapie te kunnen geven.
De Nederlandse vereniging van speltherapeuten geeft de volgende indeling voor het in aanmerking komen van kinderen die speltherapie nodig hebben.
 
1.(lijst van de vereniging voor speltherapeuten overgenomen van de website www.speltherapie.net) 

Traumatische ervaringen, zoals:

 • Verlies van belangrijke personen,
 • Verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling, bijvoorbeeld echtscheiding
 • mishandeling of daarvan getuige zijn,
 • fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing,
 • ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden,
 • nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

Emotionele problemen

 • zoals: problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet, te weinig zelfvertrouwen,
 • een negatief zelfbeeld,
 • hechtingsproblemen.

Sociale problemen,

 • zoals:moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag),
 • moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

 
Speltherapie ‘Luna’: de aanpak

Na aanmelding van een kind volgt er een intake gesprek en wordt er een afspraak gemaakt voor twee spelobservaties. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld en start de eigenlijke speltherapie. Tevens vinden er tijdens de speltherapie oudergesprekken plaats. Het wordt afgesloten met een evaluatiegesprek met de ouders. Na afronding kan het kind weer met de nieuwe opgedane ervaringen verder met zijn ontwikkeling.

Kosten speltherapie‘Luna’:
Na aanmelding:
Intake (gesprek + dossierinformatie)
2 observaties + analyse en indicatiestelling
Behandelplan   200  euro

Per spelsessie  50 euro voor 45 minuten.

De prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten. De therapie behandelingen kosten 50 euro per sessie. De kosten van de sessie voldoet u aan het einde van de consult. Het is mogelijk de speltherapie te vergoeden uit het ‘rugzakje’ dit gaat in samenwerking met de school of uit het Persoons Gebonden Budget.

Nadat ik een jaar werkervaring opgedaan heb wordt (een deel) van de behandeling vergoed door de volgende zorgverzekeraar. Raadpleeg vooraf de ziektekosteverzekeraar.

 • CZ , Delta Lloyd en Ohra (behorende tot één samenwerkingsverband)
 • UVIT (samenwerkingscombinatie van Unive, VGZ, IZA ,Trias) *
 • Goudse/Cares
 • Azivo
 • IZZ
 • FBTO
 • Menzis, Anderzorg en PMA zorgverzekering

 •  

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van Spelbegeleiding Luna.

Spelbegeleiding Luna
Petra Bensdorp - Lubbers
Sandwijk 53,1035 LA Amsterdam
T/F 020 633 45 53, M 06 305 75 000
E: info@spelbegeleidingluna.nl
www.spelbegeleidingluna.nl